Nakon ispunjavanja forme možeš koristiti članarinu od dana kada se prijaviš, a najkasnije možeš početi vježbati mjesec dana od prijave na webu. Ova ponuda se može iskoristiti jednokratno.