Uvid u moje osobne podatke koje navedeni voditelj obrade posjedujeIspravak mojih osobnih podataka koje navedeni voditelj obrade posjedujeOgraničenje obrade osobnih podatakaPrenosivost mojih osobnih podatakaUlažem prigovorTražim brisanje mojih osobnih podataka iz zbirke osobnih podataka navedenog voditelja obrade.

    Napomena: DSR OF prikuplja i obrađuje vaše podatke navedene u ovom Zahtjevu isključivo temeljem Vašeg Zahtjeva i u svrhu provođenja odgovarajućeg postupka za ispunjenje Vašeg Zahtjeva. Svaka osoba ima pravo tražiti ostvarenje prava iz Zahtjeva za svoje osobne podatke ili za osobu kojoj je zakonski skrbnik. Ukoliko Voditelj obrade iz bilo kojeg razloga sumnja u istinitost podataka na zahtjevu, ili da podnositelj zahtjeva nema pravnu osnovu za predaju Zahtjeva, Voditelj obrade ima pravo tražiti dodatne informacije kojima potvrđuje identitet podnositelja zahtjeva.